Træt af træk? Få hulmuren efterisoleret!

Hvis du efterhånden er grundig træt af at sidde i træk, så kan det være du overvejer at få efterisoleret ydermuren. Her er en kort guide til punkter du bør undersøge inden du går videre.

Før hulmursisolering – hvad bør undersøges?

En anden ikke uvæsentlig detalje er, om der er plads til hulmursisolering.
En god begyndelse vil være at få foretaget en termografering. Det foregår med et varmefølsomt kamera, og kan bedst beskrives som et røntgenbillede af huset. På billedet vil det være tydeligt hvor der er varmetab og hvor isoleringen stadig er effektiv. Du vil også kunne få syn for sagen, om der er deciderede kuldebroer i ydervæggen. Altså vil du hurtigt kunne danne dig et overblik over, hvor der er huller eller mangler. Du får en god indikation af hvad der bør undersøges nærmere i hulmuren inden efterisolering.

For at få gavn af hulmursisolering bør du også have styr på:

  1. Hvad er murens tilstand?
  2. På hvilken måde er muren konstrueret?
  3. Er der noget der tyder på problemer med fugt?

 

Hvad betyder efterisolering for formuren?

Når der hulmursisoleres, vil temperaturen sænkes i formuren. Grunden er, at varmen fra huset holdes tilbage af hulmursisoleringen. Det vil have den effekt, at fordampningen fra murens udvendige overflade mindskes. En reducering af fordampningen vil gøre det sværere for muren at komme af med fugten, uanset om fugten kommer fra huset eller udefra. Den ophobede fugt giver en øget risiko for frostsprængninger. Derfor bør du udskifte sten der er begyndt at smuldre, eller allerede er beskadigede, inden der foretages hulmursisolering. Revner og løst puds skal også repareres.

 

Få også undersøgt bagmuren

Du bør også afsætte tid til at få tjekket bagmuren for revner, sprækker og huller. Du vil ellers risikere, at der blæses støv ind, såfremt der er utætheder. Det sker på grund af det høje tryk, som isoleringsmaterialet blæses ind med. De steder der typisk vil være utæt er ved døre, vinduesåbninger, fundament, loft eller ved skillevægge. Som udgangspunkt altså omkring murafslutninger. Du kan nemt selv tjekke om maling, væv og tapet slutter helt tæt ved at banke på væggen. En hul lyd vil være et tydeligt tegn på, at pudsen er løs.

 

Kategorier: